คุณอยู่ที่

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

  • เลขที่ 60/18 หมู่ที่ 2
    ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง
    จังหวัดตาก 63000
    โทรศัพท์โทรสาร 055-894196 , 055894149
    E-mail : deaftak@hotmail.com